4. seminář - Současné problémy hodnocení existujících konstrukcí

Seminář se zabýval aktuálními problémy hodnocení existujících konstrukcí, mezi které patří např. ověřování mezních stavů použitelnosti, hodnocení betonových a zděných konstrukcí, zatížení sněhem, průzkum konstrukcí a sledování poruch. Objasnila se také problematika přechodných období při zavádění EN Eurokódů a uvedly se praktické aplikace. Sborník a prezentace jsou umístěny v sekci Ke stažení.
Místo: kongresový sál Masarykovy koleje ČVUT – Thákurova 1, Praha 6.
Datum: 15. listopadu 2007.

Podpora de minimis

Účast na seminářích, sborníky a další výstupy projektu byly bezplatně poskytovány studentům, zaměstnancům vysokých škol a zaměstnancům/jednatelům podnikatelských subjektů se sídlem nebo pobočkou v hl.m. Praha, které splnily podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu – podpory de minimis.

Obecně o seminářích

Obecné informace o seminářích a sbornících.

3. seminář - Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí

Seminář se zaměřil na stanovení vlastností materiálů existujících konstrukcí v souladu s novými normativními předpisy EN a ISO. Sborník a prezentace jsou umístěny v sekci Ke stažení.
Místo: kongresový sál Masarykovy koleje ČVUT – Thákurova 1, Praha 6.
Datum: 3. duben 2007.

2. seminář - Specifikace zatížení při hodnocení existujících konstrukcí

Seminář byl zaměřen na stanovení zatížení a jejich účinků na existující stavební konstrukce v souladu se zaváděnými normativními předpisy EN a ISO. Sborník a prezentace jsou umístěny v sekci Ke stažení.
Místo: kongresový sál Masarykovy koleje ČVUT – Thákurova 1, Praha 6 Dejvice.
Datum: 23.říjen 2006.

1. seminář - Zásady hodnocení existujících konstrukcí

Seminář byl zaměřen především na přehled metod hodnocení existujících konstrukcí podle ČSN, EN a ISO. Byly vysvětleny rozdíly mezi postupy zavedenými v jednotlivých normách a poskytly se informace týkající se současného stavu a zavádění EN a ISO. Sborník a prezentace jsou umístěny v sekci Ke stažení.
Místo: velký sál Thákurova congress centre – Thákurova 3, Praha 6 Dejvice.
Datum: 12. dubna 2006.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing