Řešitelé

Kloknerův ústav, ČVUT v Praze

Kloknerův ústav je vědeckovýzkumné pracoviště Českého vysokého učení technického v Praze, jehož více než osmdesátiletá tradice práce v oboru stavebnictví jej řadí mezi čtyři nejstarší vědecká pracoviště svého druhu v Evropě.

Satra, s.r.o.

Společnost SATRA, spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti projekční a inženýrské činnosti. Majitelé společnosti sestavili tým zkušených odborníků ze všech oborů potřebných pro specializaci na inženýrské stavby. Je kladen důraz na podzemní stavby s velkým podílem technologie. Ve své desetileté historii realizovala SATRA zakázky pro velké tuzemské a zahraniční investory, pro orgány státní správy i městské samosprávy.

Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o.

Společnost Diagnostika staveb Dostál a Potužák, spol. s r.o. se zaměřuje na zkoušení a diagnostiku staveb.

Dodavatel www stránek: Botelo

Firma Botelo zajišťuje vytvoření a údržbu www stránek projektu včetně diskusního fóra a databáze uživatelů projektu. Během řešení projektu garantuje Botelo aktualizaci obsahu stránek po technické stránce.

Dodavatel: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT

V rámci odborné činnosti se ČKAIT podílí na kontrole vypracovaných materiálů. Příručka bude následně vydána jako publikace ČKAIT.

Informační centrum ČKAIT (IC ČKAIT) má databázi kontaktů pražských autorizovaných inženýrů a je klíčovým partnerem při výběru cílových uživatelů projektu. IC ČKAIT rozeslalo pozvánky na první seminář.

Mediální partner: Konstrukce

Časopis Konstrukce je prestižní dvouměsíčník o českém a slovenském stavebnictví. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech. Uveřejňuje mj. informace o aktivitách projektu.

Mediální partner: Zkoušení a jakost ve stavebnictví

Odborný portál zaměřený na zkušební metody ve stavebnictví. Obsahuje informace o konferenci ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2007 oragnizované s cílem umožnit výměnu poznatků o zkoušení a zajišťování jakosti, a to jak specialistům z vysokých škol a výzkumu, tak i pracovníkům z výrobních podniků, projekčních a realizačních firem, či správcům nemovitostí a investorům. Zajišťuje publicitu webových stránek projektu.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing