3. seminář - Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí

Na semináři se vysvětlily statistické metody včetně moderních Bayesovských postupů používané při hodnocení vlastností materiálů na základě zkoušek. Popsala se problematika hodnocení zděných, ocelových, dřevěných a betonových konstrukcí. Část semináře se dále věnovala poruchám stropních konstrukcí s deskami HURDIS. Podrobně se uvedly metody stavebního průzkumu a naznačily se možnosti předběžného hodnocení existujících konstrukcí s využitím předchozích zkušeností.
Účastníci semináře obdrželi sborník s texty k diskutované problematice a osvědčení o absolvování. Seminář byl zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT (celoživotní program vzdělávání) a ohodnocen 1 bodem.

Pozvánka na 3. seminář – seminar3.pdf

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing