Soubory ke stažení

4. seminář – Současné problémy hodnocení existujících konstrukcí

Prezentace a fotografie z přednášky, která proběhla 15.11.2007.

2. přednáška – Oprava a modernizace Královské dvorany

Prezentace a fotografie z přednášky, která proběhla 4.10.2007.

3. seminář – Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí

Sborník, prezentace a fotografie ze semináře, který proběhl 3.4.2007.

2. seminář – Specifikace zatížení při hodnocení existujících konstrukcí

Sborník, prezentace a fotografie ze semináře, který proběhl 23.10.2006.

1. seminář – Zásady hodnocení existujících konstrukcí

Sborník, prezentace a fotografie ze semináře, který proběhl 12.4.2006.

1. přednáška – Hodnocení existujících konstrukcí z hlediska nosné způsobilosti

Prezentace a fotografie z přednášky, která proběhla 23.3.2006.

Exkurze 2 – Rekonstrukce budovy Královské dvorany (Šlechtovy restaurace) v Praze 7 – Bubenči

Prezentace a fotografie z exkurze pro studenty, která proběhla 24.10.2007.

Exkurze – Rekonstrukce budovy Královské dvorany (Šlechtovy restaurace) v Praze 7 – Bubenči

Prezentace a fotografie z exkurze pro studenty, která proběhla 29.11.2006.

Softwarové pomůcky

Pomůcky v MS Excel pro stanovení kvantilu náhodné veličiny a modelu odolnosti podle EN 1990, jednoduché ověření spolehlivosti zděného pilíře a ohýbaného železobetonového nosníku.

Další odborné publikace

Příspěvky publikované na tuzemských a mezinárodních konferencích zaměřených na hodnocení existujících konstrukcí.

Formulář na prohlášení o čerpané podpoře malého rozsahu (de minimis) prohlaseni_minimis.doc

Formulář na prohlášení o velikosti podniku – malé a střední podniky

Stručná informace o projektu: info_projekt.pdf

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing