4. seminář - Současné problémy hodnocení existujících konstrukcí

Místo: kongresový sál Masarykovy koleje ČVUT – Thákurova 1, Praha 6 Dejvice.
Datum: 15. listopad 2007, 8:30.

Na semináři přednášeli členové řešitelského týmu projektu a pozvaní hosté – prof. D. Diamantidis (University of Applied Sciences Regensburg), prof. J. Witzany a prof. J. Procházka (Fakulta stavební ČVUT) a Ing. L. Kratochvílová (Český normalizační institut). Seminář byl zaměřen na aktuální problematiku hodnocení existujících konstrukcí:

 • uplatňování norem při hodnocení existujících konstrukcí a přechodná období při zavádění EN Eurokódů,

 • hodnocení mezních stavů použitelnosti,

 • odlišné postupy hodnocení pevnosti betonu existujících konstrukcí podle různých dokumentů EN,

 • hodnocení zděných a panelových budov,

 • stanovení zatížení sněhem a rozbor spolehlivosti existujících konstrukcí vystavených zatížení sněhem,

 • vliv plánované zbytkové životnosti (úprava dílčích součinitelů),

 • požadavky na průzkum stavebních konstrukcí a na sledování poruch.

 • Aplikace obecných postupů se naznačily na praktických příkladech vybraných konstrukcí. Seminář rovněž poskytnul informace o připravovaných nových dokumentech a revizích současných normativních předpisů pro hodnocení existujících konstrukcí a o příručce pro hodnocení existujících konstrukcí, která je jedním z hlavních výstupů projektu.

  PROGRAM
  8:00 – 8:30 Registrace
  8:30-11:20 Blok 1

 • 8:30-8:45 Úvod – prof. M. Holický, Ing. M. Sýkora (Kloknerův ústav ČVUT)

 • 8:45-9:00 Předpisy pro hodnocení existujících konstrukcí a perspektivy jejich dalšího vývoje – prof. M. Holický, doc. J. Marková (Kloknerův ústav ČVUT)

 • 9:00-9:15 Uplatňování českých technických norem a přechodná období – Ing. L. Kratochvílová (ČNI)

 • 9:15-10:00 Hodnocení zděných a panelových budov – prof. J. Witzany (Fakulta stavební ČVUT)

 • 10:00-10:45 Mezní stavy použitelnosti a funkční způsobilost konstrukcí – prof. J. Procházka (Fakulta stavební ČVUT)

 • 10:45-11:00 Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích – rozdílné postupy podle ČSN EN 1990 a EN 13971 – prof. M. Holický, Ing. K. Jung a Ing. M. Sýkora (Kloknerův ústav ČVUT)

 • 11:00-11:10 Návrh obnovy z hlediska zbytkové životnosti – prof. M. Holický, doc. J. Marková a Ing. M. Sýkora (Kloknerův ústav ČVUT)

 • 11:10-11:20 Zatížení existujících konstrukcí při požáru – prof. M. Holický, doc. J. Marková a Ing. M. Sýkora (Kloknerův ústav ČVUT)

 • 11:20-11:40 Občerstvení
  11:40-14:30 Blok 2
 • 11:40-11:50 Statistické hodnocení ročních maxim zatížení sněhem na zemi – Ing. M. Sýkora (Kloknerův ústav ČVUT)

 • 11:50-12:00 Spolehlivost existujících konstrukcí zatížených sněhem – prof. M. Holický, doc. J. Marková a Ing. M. Sýkora (Kloknerův ústav ČVUT)

 • 12:00-13:00 Reliability Assessment of Existing Structures – Some Practical Aspects (Hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí – vybraná praktická hlediska) – prof. D. Diamantidis (University of Applied Sciences Regensburg)

 • 13:00-13:25 Průzkumy konstrukcí, sledování poruch – Ing. L. Dostál, Z. Potužák (Diagnostika staveb), Ing. V. Kumšta, Ing. P. Tětek (SATRA)

 • 13:25-13:50 Hodnocení zděné budovy z počátku 20. století – Ing. V. Kumšta, Ing. P. Tětek (SATRA)

 • 14:00-14:10 Hodnocení železobetonové konstrukce obchodního domu – prof. M. Holický (Kloknerův ústav ČVUT)

 • 14:10-14:30 Diskuse, závěr
 • Účastníci semináře obdrželi sborník s texty k diskutované problematice, osvědčení o absolvování a příručku pro hodnocení existujících konstrukcí.

  Seminář byl zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT (program celoživotního vzdělávání) a ohodnocen 1 bodem. Odborným garantem je prof. M. Holický (KÚ ČVUT).

  Pozvánka na 4. seminář – seminar4.pdf

  Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
  EFS
  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  MPSV

  Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
  ČVUT

  Konstrukce Media Publishing