Diskusní fórum

Zde se můžete ptát na temata související s projektem. Odpovídat budou zejména řešitelé projektu, případně další odborníci z oboru.

 1. Prosím o stručné shrnutí postupu při ověřování existujících konstrukcí s ohledem na současně platné normy. Děkuji.


  — Radek Hnízdil       #
 2. Dobrý den,

  v současnosti se postupuje podle zavedené mezinárodní normy ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí, do které byly zapracovány vybrané informace z ČSN 73 0038. Norma poskytuje obecné pokyny pro návrh oprav nebo modernizací existujících konstrukcí. ČSN ISO 13822 vychází z koncepce mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů.

  Pro usnadnění používání ČSN ISO 13822 bylo zpracováno šest národních příloh, které uvádějí doplňující pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí v ČR a také podrobněji vysvětlují vybrané články normy. První dvě národní přílohy se zabývají obecnými zásadami hodnocení existujících konstrukcí a zkoušením konstrukcí a materiálů. V dalších čtyřech přílohách jsou pokyny pro hodnocení konstrukcí z jednotlivých materiálů (beton, ocel, kompozity, dřevo, zdivo). Vysvětlují se zde postupy stanovení charakteristické a návrhové hodnoty základních veličin a uvádějí se vlastnosti materiálů podle dříve platných norem.

  Podrobnější informace lze získat ve sbornících k 1. a 2. semináři, které jsou k dispozici na stránce Ke stažení.

  Pokud by bylo ještě něco nejasného, tak se pokusím vysvětlit.


  — Miroslav Sýkora       #
 3. Dobrý den, zajímá mě možnost čerpání podpory de minimis – zda se do limitu 3 mil. počítají i dotace získané jen od Ministerstva průmyslu a obchodu (bez účasti EU) nebo jen peníze na projekty, ve kterých má spoluúčast i EU.

  Děkuji.


  — Miluse Sedlackova       #
 4. Dobrý den,

  podle pokynů pro projekty ESF nesmí podpora de minimis poskytnutá jednomu příjemci spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými témuž příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 100 000 EUR (přibližně 3 mil. Kč). Toto omezení platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období.

  Jinými slovy je nutné započítat každou podporu de minimis a nezáleží na poskytovateli. Dotace MPO ČR se tedy započítávají, pokud byly uděleny v rámci podpory de minimis.

  Přeji hezký den,

  Mirek Sýkora


  Miroslav Sykora       #
 5. Dobrý den, prosím, mohli byste mi více objasnit princip čerpání podpory de minimis? Děkuji, Nováková


  — Eva Nováková       #
 6. Dobrý den,

  děkuji za dotaz. Pokusím se vysvětlit na konkrétním příkladu:

  Ing. Svoboda ze Svoboda Consulting Company (SCC) se zúčastní semináře. Náklady na jednoho účastníka semináře a jeden sborník uhrazené z veřejných prostředků jsou 6000,- Kč. Protože je Ing. Svobodovi umožněno zúčastnit se semináře bezplatně, jeho zaměstnavatel SCC tím čerpá podporu z veřejných zdrojů ve výši 6000,- Kč.

  Pokud SCC za poslední 3 roky nezískalo podporu z veřejných zdrojů přesahující 3 mil. Kč, může být podpora poskytnuta v rámci tzv. podpory malého rozsahu - podpory de minimis. SCC je povinna sledovat a uchovávat údaje o výši poskytnuté podpory de minimis.

  Pokud SCC za poslední 3 roky získalo podporu přesahující 3 mil. Kč, není možné poskytnout podporu de minimis. V takovém případě je nutná finanční spoluúčast SCC (nebo Ing. Svobody) ve výši přibližně 30 %, tj. 1800,- Kč. V tomto případě je nutné kontaktovat koordinátora projektu.

  S pozdravem

  Mirek Sýkora


  Miroslav Sykora       #
 7. Dobrý den,

  jako statik a soudní znalec k Vám mám následující dotaz ohledně normy ČSN ISO 13822. Ve staré normě ČSN 730038 Navrhování a posuzování kon.při přestavbách je v čl. 5, který se týká statického výpočtu, jasně stanoveno , v jakých případech má statik provádět výpočet a kdy výpočet provádět nemusí, resp.postačí pouze porovnat silové účinky.

  Můj dotaz zní: Jak má statik postupovat v případě, že stará norma byla nahrazena novou, která toto konkrétní ustanovení (o provádění či neprovádění výpočtu) neobsahuje a odkazuje se na systém celkového hodnocení konstrukce. Musí tedy podle nové normy být prováděn statický výpočet v rámci ověření bezpečnosti a spolehlivosti vždy, i když nedojde (napřiklad změnou úžívání objektu), ke změně zatížení?(viz čl.7.1 a 7.2 nové normy).

  Předem děkuji za odpověď. Ing. Václav Kikinčuk
  — Václav Kikinčuk       #
 8. Vazeny pane inzenyre,

  pojeti i terminologie nove normy CSN ISO navazuje na zasady norem ISO a novych evropskych predpisu Eurokodu; casto se proto lisi od drive platne CSN. Misto terminu "vypocet" se vetsinou uvadi obecnejsi termin "hodnoceni", nekdy "overeni". Podle nove normy CSN ISO lze konstrukci na zaklade drivejsiho uspokojiveho pusobeni povazovat za bezpecnou ci pouzitelnou (a neni tedy nutne provadet "vypocet") v pripadech, ktere jsou uvedeny v clanku 8. Tyto pripady odpovidaji smyslu clanku 5.2 drive platne normy CSN. V pripade dalsich pochybnosti se laskave ozvete.

  S pozdravem

  Milan Holicky


  — Milan Holický       #

Komentář

  Příkazy Textile

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing