Obecně o seminářích

Na jednodenních seminářích přednášeli členové řešitelského týmu a pozvaní odborníci z ČR a ze zahraničí. Účastníci seminářů obdrželi sborník s texty k přednášené problematice a osvědčení o absolvování. Sborníky jsou v elektronické verzi k dispozici v sekci Ke stažení. Semináře byly zařazeny v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (1 bod).

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing