Cíle - anotace projektu

Projekt Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí byl založen na spolupráci výzkumného pracoviště – Kloknerova ústavu ČVUT a podnikatelských subjektů Satry, s.r.o. a Diagnostiky staveb Dostál a Potužák s.r.o.

Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patřilo zpracování, zavádění a zpřístupnění metodických zásad hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí se zřetelem na betonové a zděné stavby (např. panelové a historické objekty). Součástí zkoumané metodiky, která není pokryta v zaváděných evropských předpisech, je posouzení stavu stavby a její zbytkové životnosti s cílem optimalizovat návrh obnovy. Metodika zahrnuje určení modelů odolnosti a účinků zatížení pomocí statistických metod, vyhodnocení spolehlivosti metodou dílčích součinitelů a rozbor ekonomických a sociálních rizik. Analyzovaly se obecné zásady uvedené v nové normě ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí a v dosud používaných normách ČSN.

Klíčové aktivity projektu:

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing