2. seminář - Specifikace zatížení při hodnocení existujících konstrukcí

Na semináři se popsaly rozdíly mezi postupy návrhu nových konstrukcí a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí s důrazem na stanovení zatížení v souladu s EN a ISO. Část semináře se věnovala aktuálním poznatkům o zatížení sněhem a haváriím konstrukcí v zimě 2005/2006. Uvedly se obecné postupy stanovení zatížení i praktické aplikace při ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí s využitím softwaru MS Excel.
Účastníci semináře obdrželi sborník s texty k diskutované problematice a osvědčení o absolvování. Seminář byl zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT (celoživotní program vzdělávání) a ohodnocen 1 bodem.

Pozvánka na 2. seminář – seminar2.pdf

Pozvánka na 2. seminář

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing