Projekt podporovaný Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR byl zaměřen na rozvoj postupů hodnocení existujících stavebních konstrukcí a zpřístupnění dosažených výsledků prostřednictvím publikací, seminářů a přednášek. Výstupy projektu jsou určeny nejen odborníkům z projekčních, konzultačních a realizačních firem ve stavebnictví, ale i široké veřejnosti a studentům ČVUT.

Aktuální příspěvky:

Shrnutí projektu

Stručný popis realizovaných aktivit, metodika hodnocení existujících konstrukcí, hodnocení projektu, navazující aktivity.

4. seminář - Současné problémy hodnocení existujících konstrukcí

Seminář se zabýval aktuálními problémy hodnocení existujících konstrukcí, mezi které patří např. ověřování mezních stavů použitelnosti, hodnocení betonových a zděných konstrukcí, zatížení sněhem, průzkum konstrukcí a sledování poruch. Objasnila se také problematika přechodných období při zavádění EN Eurokódů a uvedly se praktické aplikace. Sborník a prezentace jsou umístěny v sekci Ke stažení.
Místo: kongresový sál Masarykovy koleje ČVUT – Thákurova 1, Praha 6.
Datum: 15. listopadu 2007.

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí

V příručce jsou zpracovány a zpřístupněny metodické zásady hodnocení spolehlivosti existujících stavebních konstrukcí se zvláštním zřetelem na betonové a zděné stavby.

Anketa

Anketa má pomoci k vyhodnocení jednotlivých aktivit a výstupů projektu Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí.

E-learning

Jednoduché e-learningové testy umožňují ověření znalostí z oboru hodnocení existujících konstrukcí.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing