Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí

V příručce jsou zpracovány a zpřístupněny metodické zásady hodnocení spolehlivosti existujících stavebních konstrukcí se zvláštním zřetelem na betonové a zděné stavby.

E-learning

Jednoduché e-learningové testy umožňují ověření znalostí z oboru hodnocení existujících konstrukcí.

Klíčové aktivity - harmonogram projektu

Klíčové aktivity – harmonogram projektu

Softwarové pomůcky

Softwarové pomůcky usnadní aplikaci poznatků z oblastí teorie spolehlivosti a rozboru ekonomických a sociálních rizik při hodnocení existujících konstrukcí.

Výukové kurzy ČVUT

Výsledky řešení projektu jsou zpřístupněny ve výukových kurzech studentů bakalářského studia Fakulty architektury ČVUT a studentů magisterského studia Fakulty stavební ČVUT.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing