2. Přednáška pro veřejnost - Oprava a modernizace Královské dvorany (Šlechtovy restaurace)

Přednáška se zabývala současným stavem a návrhem modernizace historického objektu – Královské dvorany v pražské Stromovce.
Přednáška se konala 4. října 2007 v Kloknerově ústavu ČVUT. Fotografie jsou v sekci Ke stažení.

1. Přednáška pro širokou veřejnost - Hodnocení existujících konstrukcí z hlediska nosné způsobilosti

Přednáška se konala 23.března 2006 v Kloknerově ústavu ČVUT. Prezentace prof. M. Holického a Ing. P. Tětka a kol. jsou v sekci Ke stažení.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing