Podpora de minimis

Účast na seminářích i přednáškách pro veřejnost a výstupy projektu (softwarové pomůcky a publikace) byly bezplatně poskytovány:

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing