Výukové kurzy ČVUT

V rámci odborné přípravy studentů bakalářského studia Fakulty architektury ČVUT byly výsledky řešení projektu zpřístupněny ve výukových kurzech “Nosné konstrukce 1 – Základy navrhování” a “Nosné konstrukce 2 – Betonové konstrukce”. Do osnov doktorských studijních programů byl zaveden nový předmět “Hodnocení existujících konstrukcí” pro studenty Kloknerova ústavu a Fakulty stavební ČVUT. V rámci odborné přípravy studentů magisterského studia Fakulty stavební ČVUT byly výsledky řešení projektu zpřístupněny ve výukovém kurzu “Spolehlivost stavebních konstrukcí”.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing