E-learning

Testové otázky se zaměřují jak na praktické aspekty hodnocení, tak i nové poznatky obsažené v nových normách (především ČSN ISO 13822 a ČSN EN 1990). Po absolvování testu následuje vyhodnocení s vysvětlením správných odpovědí.
Testy jsou dostupné na:
www.konstrukce.cvut.cz/test.php
Jsou určeny především studentům ČVUT. Využít je však mohou i odborníci z praxe a další zájemci.
Řešitelé projektu uvítají poznámky k testům a rádi vysvětlí případné nejasnosti týkající se správných odpovědí. Připomínky a dotazu je možné klást buď prostřednictvím fóra nebo emailem koordinátorovi projektu.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing