Softwarové pomůcky

Na stránce Ke stažení jsou dostupné softwarové pomůcky pro stanovení charakteristické hodnoty, kvantilu náhodné veličiny, modelu odolnosti podle EN 1990 atd.

Softwarové pomůcky jsou poskytovány bezplatně – viz stránky o podpoře de minimis.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing