Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí

V příručce jsou analyzovány zásady uvedené v novém mezinárodním dokumentu ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí a v dosud používaných národních předpisech ČSN pro hodnocení spolehlivosti existujících stavebních konstrukcí (především betonových a zděných staveb). Příručka obsahuje navrhovanou metodiku, která není pokryta v zaváděných evropských předpisech, se zvláštním zřetelem na:

 • zásady hodnocení podle ČSN ISO 13822 a předpisů EN (obecné zásady, metoda dílčích součinitelů)

 • statistické metody (základy statistických metod, aktualizace pravděpodobnostních modelů)

 • stanovení zatížení (obecné zásady, objemová tíha, vlastní tíha, užitná zatížení, klimatická zatížení)

 • hodnocení materiálů a konstrukcí (materiálové vlastnosti, geometrické údaje, průzkum, hodnocení podle ČSN EN 1990)

 • statistické hodnocení spolehlivosti (časově nezávislá a časově závislá spolehlivost)

 • praktické aplikace (vybrané příklady železobetonových konstrukcí, komplexní příklad hodnocení zděné konstrukce, aktualizace modelu meze kluzu konstrukční oceli)
 • Příručku lze stáhnout kliknutím na obálku pod tímto odstavcem. V tištěné verzi byla poskytnuta na 4. semináři.

  ?

  Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
  EFS
  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  MPSV

  Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
  ČVUT

  Konstrukce Media Publishing