Pokud nelze čerpat podporu de minimis

Pokud by zaměstnavatel měl vyčerpán limit (avšak má sídlo nebo pobočku v hl.m. Praha), musel se v rámci veřejné podpory na vzdělávací projekty spolupodílet na nákladech na účast svého zaměstnance ve výši:

V případě, že zaměstnavatel splnil podmínky pro malý a střední podnik, je nutné nejpozději v den pořádání semináře doložit podepsané prohlášení o velikosti podniku – formulář zde. Za jeden podnikatelský subjekt stačí jedno prohlášení, které musí být doručeno koordinátorovi projektu poštou nebo faxem, popř. předáno osobně v den konání semináře.
Výše spoluúčasti za 1 účastníka z malého nebo středního podniku na 4. semináři je 750,- Kč, za 1 účastníka z velkého podniku je 1350,- Kč.

Pokud má zaměstnavatel sídlo i všechny pobočky mimo hl.m. Praha, pak musí zaměstnanec uhradit poplatek v plné výši.

Přehled poskytnutých podpor de minimis v rámci tohoto projektu je k nahlédnutí zde.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing