1. Přednáška pro širokou veřejnost - Hodnocení existujících konstrukcí z hlediska nosné způsobilosti

ZAMĚŘENÍ PŘEDNÁŠKY:

Přednáška byla určena širokému spektru posluchačů (obyvatelům hl.m. Prahy, členům nestátních neziskových organizací a zaměstnancům stavebních odborů úřadů městských částí a ministerstev). Byla zaměřena na stručný úvod do problematiky hodnocení existujících stavebních konstrukcí a praktické zkušenosti s hodnocením existujících konstrukcí včetně historických objektů. Byly shrnuty zkušenosti s hodnocením existujících konstrukcí ovlivněných výstavbou tunelů Mrázovka v Praze 5 a byl naznačen postup při monitoringu a hodnocení budov v okolí tunelů městského okruhu v Praze Bubenči.

Program přednášky:

Pozvánka na 1. Přednášku – seminar1.pdf
Na přednášku se lze přihlásit na stránce Přihlášky nebo přímo zde.
V případě problémů kontaktujte koordinátora projektu Ing. M. Sýkoru.

Pozvánka přednáška 1

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing