Přihláška na akci:

Přednáška: Hodnocení existujících konstrukcí z hlediska nosné způsobilosti

Datum:23.03.2006 16:00

Místo:Velká zasedací místnosti Kloknerova ústavu , ČVUT (Šolínova 7, Praha 6).

Přednáška je zaměřena na stručný úvod do problematiky hodnocení existujících konstrukcí a praktické zkušenosti s hodnocením existujících konstrukcí ovlivněných výstavbou tunelů pražského městského okruhu.

Přihlásit na akci se mohou pouze registrovaní. Registrovat se můžete v sekci Registrace. Účast je poskytována bezplatně zaregistrovaným a přihlášeným:

- studentům,
- zaměstnancům vysokých škol,
- zaměstnancům podnikatelských subjektů se sídlem nebo pobočkou v hl.m. Praha, kteří podpisem na prezenční listině potvrdí, že jejich zaměstnavatel nemá vyčerpán limit na podporu de minimis.
Zadejte Vaše Přihlašovací jméno (login) a Heslo zadané v Registraci.
*Přihlašovací jméno (login):
*Heslo:
* Je nutno vyplnit.
Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT