Shrnutí projektu

souhrn.pdf – soubor obsahuje vybrané části závěrečné monitorovací zprávy doplněné o shrnutí vyvinuté metodiky (obecné zásady, metoda dílčích součinitelů, hodnocení vlastností materiálů, stanovení zatížení, mezní stavy použitelnosti, návrh obnovy z hlediska zbytkové životnosti, praktické aspekty, průzkumy a sledování poruch) a popis očekávaného vývoje v oblasti hodnocení existujících konstrukcí.

zmz.pdf – úplné znění závěrečné monitorovací zprávy shrnující řešení projektu za celé období leden 2006 – prosinec 2007.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing