Satra, s.r.o.

Společnost SATRA, spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti projekční a inženýrské činnosti. Majitelé společnosti sestavili tým zkušených odborníků ze všech oborů potřebných pro specializaci na inženýrské stavby. Je kladen důraz na podzemní stavby
s velkým podílem technologie. Ve své desetileté historii realizovala SATRA zakázky pro velké tuzemské a zahraniční investory, pro orgány státní správy i městské samosprávy.

SATRA nabízí komplexní projektové, předprojektové, konzultační, inženýrské a architektonické služby, od investičního záměru až po kolaudaci a vyhodnocení zkušebního provozu občanských, průmyslových a inženýrských staveb.

V současné době se SATRA významnou měrou podílí na přípravě a realizaci staveb Městského okruhu v hlavním městě Praze. Jako koordinátor stavební a technologické části se firma podílela na dostavbě a postupném zprovoznění Strahovského automobilového tunelu, byla projektantem ražených částí a technologického vybavení tunelu Mrázovka; nyní je koordinátorem úseku Myslbekova Pelc-Tyrolka a projektantem stavby Špejchar Pelc-Tyrolka.

Odborní pracovníci

Ing. VLADIMÍR PETRŽÍLKA, JAKUB KARLÍČEK, Ing. VÁCLAV KUMŠTA a Ing. PETR TĚTEK

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing