Kloknerův ústav

Kloknerův ústav je vědeckovýzkumné pracoviště ČVUT v Praze, jehož více než osmdesátiletá tradice práce v oboru stavebnictví jej řadí mezi čtyři nejstarší vědecká pracoviště svého druhu v Evropě. Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na materiálové inženýrství, technologii betonu, mechaniku, spolehlivost konstrukcí, rizikové inženýrství a diagnostiku staveb.

Další aktivity Kloknerova ústavu se týkají následujících oblastí:

Vedoucí týmu: prof. Ing. MILAN HOLICKÝ, DrSc., Ph.D.

Koordinátor: Ing. MIROSLAV SÝKORA, Ph.D.

Odborní pracovníci

Ing. JANA MARKOVÁ, Ph.D., Ing. KAREL JUNG, Ing. BOHUSLAV NOVOTNÝ, DrSc., doc. Ing. PAVEL ŠLAPÁK, DrSc., prof. Ing. VÁCLAV KOVAŘÍK, DrSc.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing