Anketa

Hodnocení aktivit a výstupů projektu Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí (2006-2007). Označte prosím nejvhodnější hodnocení, příp. doplňte požadované informace:

1. V rámci projektu jsem se zúčastnil(a):

seminářů
přednášek
výuky na ČVUT
využíval jsem podklady
dostupné na webových stránkách

2. Aktivit, kterých jsem se zúčastnil(a), splnily očekávání:

v plném rozsahu
většinou
málo
vůbec ne

3. Poskytnuté materiály (sborníky, příručky, softwarové pomůcky) hodnotím jako:

výborné
velmi dobré
dobré
špatné

4. Získané informace uplatním v zaměstnaní:

v plném rozsahu
většinou
jen některé
vůbec ne

5. Úroveň aktivit a výstupů projektu hodnotím jako:

výbornou
velmi dobrou
dobrou
špatnou

6. Nejvíce mě zaujalo:

7. V rámci dalšího vzdělávání v oboru hodnocení existujících konstrukcí se zajímám o:

8. Další poznámky:

9. Jsem zaměstnaný jako/studuji:

projektant
řídící pracovník
zaměstnanec státní správy
student
jiné
které jiné zaměstnání
Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT