4. seminář - Současné problémy hodnocení existujících konstrukcí - ke stažení

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcíprirucka.pdf

sborník k semináři – sbornik4.pdf

prezentace – Úvod – 00 Uvod.pdf
prezentace – Předpisy pro hodnocení existujícíh konstrukcí -01 markova_predpisy_hodnoceni.pdf
prezentace – Uplatňování českých technických norem a přechodná období – 02 kratochvilova_uplatnovani_norem.pdf
prezentace – Mezní stavy použitelnosti a funkční způsobilosti konstrukcí -03 prochazka_MSP.pdf
prezentace – Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích – rozdílné postupy podle ČSN EN 1990 a EN 13971 – 04 jung_pevnost_betonu.pdf
prezentace – Návrh obnovy z hlediska zbytkové životnosti – 05 sykora_zivotnost.pdf
prezentace – Zatížení existujících konstrukcí při požáru – 06 holicky_pozar.pdf
prezentace – Hodnocení zděných a panelových budov – 07 witzany_zdivo.pdf
prezentace – Statistické hodnocení ročních maxim zatížení sněhem na zemi – 08 sykora_snih.pdf
prezentace – Spolehlivost existujícíh konstrukcí zatížených sněhem – 09 markova_strechy_snih.pdf
prezentace – Reliability of existing structures – Some Practical Aspects – 10 diamantidis_aspects.pdf
prezentace – Průzkumy konstrukcí, sledování poruch – 11 dis_pruzkum.pdf
prezentace – Příklad hodnocení konstrukce zděné obytné budovy nad tunely městského okruhu v Praze 7 (Bubenči) – 12 tetek_zdena budova.pdf
prezentace – Hodnocení železobetonové konstrukce – 13 holicky_centrum.pdf
prezentace – Závěr – 14 zaver.pdf

Fotografie ze 4. semináře

Pozvánka na 4. seminář pro odbornou veřejnost seminar4.pdf

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing