2. Přednáška pro veřejnost - Oprava a modernizace Královské dvorany (Šlechtovy restaurace)

Místo: velká zasedací místnost Kloknerova ústavu – Šolínova 7, Praha 6.
Datum: 4. října 2007, 16:00-18:00.

Přednáška podpořila zájem široké veřejnosti o problematiku hodnocení existujících konstrukcí a umožnila v navazující diskuzi výměnu názorů a zkušeností mezi odborníky různých profesí (stavební inženýři, architekti, památkáři, zaměstnanci stavebních odborů veřejné správy apod.) i laiky. Byla určena nejen odborníkům a studentům, ale i obyvatelům Prahy, členům nestátních neziskových organizací, zájmových sdružení atd. Po přednášce následovala 30minutová diskuze.

Program přednášky:
16:00 Úvod – prof. M. Holický, Ing. M. Sýkora (Kloknerův ústav ČVUT) (informace o projektu)
16:10 Oprava a modernizace Královské dvorany (Šlechtovy restaurace) – Ing. P. Tětek (SATRA s.r.o.), Ing. L. Dostál, Z. Potužák (Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o.)

 • stavební vývoj a současný stav objektu

 • průzkumné a měřické práce

 • návrh opravy a modernizace

 • statické zajištění před ražbou tunelů


 • 17:40 Diskuze
  18:00 Závěr

  Abstrakt přednášky – prednaska_podklady.pdf

  Pozvánka na 2. Přednášku – prednaska2_pozvanka.pdf

  Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
  EFS
  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  MPSV

  Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
  ČVUT

  Konstrukce Media Publishing