1. přednáška pro širokou veřejnost - Hodnocení existujících konstrukcí z hlediska nosné způsobilosti (soubory ke stažení)

prezentace “Průzkumy a hodnocení budov nad tunely Městského okruhu” pruzkum.pdf
prezentace “Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí” www_zasady.pdf
Fotografie z 1. přednášky

Pozvánka na 1. přednášku pro veřejnost prednaska1.pdf

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing